KATTOALAN TINKIMÄTÖN AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI!

Peltikaton aluskate kerrasta kuntoon asennettuna katollesi

Peltikaton aluskatteen asennus

Peltikatto on monestakin syystä hyvä valinta kodin kruunuksi. Se kestää, on tiilikattoon verraten kevyt ja pysyy huopakattoa paremmin usein puhtaana. Peltikattoja on tarjolla kattava valikoima aina tiilijäljitelmäisistä profiilipeltikattoihin sekä lukkosaumapellistä konesaumattuihin. Värivaihtoehtojakin löytyy lukuisia. Ei siis ihmekään, että moni päätyy hankkimaan peltikaton. Mutta ihan vain yksinään pelkkä pelti ei vesikatteena vielä suojaa rakennusta Suomen kaltaisissa olosuhteissa, joissa vettä tulee välillä joka suunnasta sekä suunnattomia määriä. Peltikatto ei nimittäin ole itsessään vielä välttämättä vesitiivis, minkä takia se kaipaa kaverikseen aluskatteen. Peltikatteista oikeastaan vain konesaumakatto voidaan oikein asennettuna laskea täysin vesitiiviiksi, mutta sekin kaipaa alleen aluskatteen mahdollisten ongelmatilanteiden varalle sekä siksi, ettei kaikki rakenteita kiusaava vesi ole suinkaan peräisin ulkoa. Asuintiloista nimittäin höyrystyy paljon kosteutta, joka kondensoituu usein yläpohjassa, kulkeutuen sitten eristeisiin tai vaikka talon kosteusalttiisiin puisiin rakenteisiin. Aluskate suojelee rakenteita tältä ja näin ehkäisee esimerkiksi kosteusvaurioiden tai homeongelmien syntyä.

Peltikaton alusrakenne koostuu aluskatteesta, ruodelaudoituksesta sekä tuuletusrimoista. Aluskate tulee asentaa nimenomaan pystylaudoituksen ja ruodelaudoituksen väliin. Kuten kaikki muutkin aluskatteet, myös peltikaton aluskate on osattava asentaa oikeaoppisesti. Tällä oikeaoppisella asennuksella tarkoitetaan muun muassa sitä, että asennus aloitetaan oikeasta suunnasta vesitiiviyden varmistamiseksi. Aluskatteen alapuolisten tilojen on aina oltava myös kokonaan tuulettuvia. Ilman on virrattava kaikilla katon alueilla vapaasti räystäillä olevien tuuletusaukkojen kautta.

Me Katonkorjaus-palvelun kattoalan ammattilaiset olemme roimalla kokemuksella varustettuja tekijöitä, joilta peltikaton aluskatteiden asennus sujuu luotettavasti. Meidän rautainen ammattitaitomme takaa sen, ettei yksikään koti jää kosteuden armoille puutteellisesti toteutettujen kattotöiden takia. Me huolehdimme katostasi nimittäin aina kokonaisvaltaisesti, jättämättä taaksemme ongelmia, joiden etenemisen katastrofeiksi olisimme voineet joillain keinoin ehkäistä. Työtapaamme kuuluukin siis se, että joka kerta katollasi käydessämme – oli kyse kuinka pienestä toimenpiteestä tahansa – tarkastamme samalla koko katon yleiskunnon. Veloituksetta tietenkin! Näin kaikki osapuolet pysyvät kartalla siitä, missä kunnossa kattosi todella on ja mitä tarpeita sillä voisi ehkä olla. Tähän kokonaisvaltaiseen yleistarkastukseemme kuuluu muun muassa koko katteen pinnan tarkistus erilaisten ruostumien, lommojen, repeämien, reikien, kulumien tai vaikkapa irronneiden tiilien varalta. Varmistamme myös mahdollisen maalipinnan suojaavuuden sekä kunnon. Huolehdimme siitäkin, että katon harjatiiviste on oikeastikin tiivis, eikä mikään sauma tai reuna ole päässyt ajan kuluessa repsottamaan ikävästi. Käymme myös läpi katon läpivientejä, koska läpiviennit monesti ovat talon vuotoalttiimpia kohtia. Emme unohda katsastaa myöskään kattotuotteiden ja kattoturvatuotteiden kuntoa sekä kiinnitystä aina kattosiltoihin ja lumiesteisiin. Rännienkin kiinnitykset ja kaadot varmistamme. Mikäli löydämme tiemme jollain keinoin yläpohjaankin, tarkistamme vielä senkin kunnon mahdollisten valumajälkien sekä puutteellisten tai kastuneiden eristeiden varalta. Näin ollen, jos katolla jotain sellaista yllättävää havaitsemme, joka vaatisi huomiotamme, emme katso sitä sormiemme välistä, vaan teemme sinulle tarjouksen työstä, jonka avulla asia saadaan hoidetuksi pois päiväjärjestyksestä.

Peltikatto kaipaa parikseen hengittävän tai kondenssisuojatun aluskatteen

Koska aluskatteet eivät kuulu niihin ”yksi tapa sopii kaikille”- tuotteisiin, joudutaan valinta perustamaan niiden erilaisiin ominaisuuksiin. Näistä ominaisuuksista on siis hyvä olla kartalla, kun lähtee valitsemaan uutta aluskatetta peltikatolleen, joka jo itsessään asettaa tietyt vaatimukset. Me Katonkorjaus-palvelulla käytämme aluskatteina sekä kondenssisuojattuja että hengittäviä materiaaleja, jotta kosteus saadaan haihdutettua asianmukaisesti. Nämä kaksi aluskatevaihtoehtoa eroavat toisistaan toimintaperiaatteeltaan. Tärkeimpänä seikkana mainittakoon, että hengittävä eli niin sanottu diffuusioavoin aluskate, päästää alleen tiivistyneen höyryn lävitseen, kun taas kondenssisuojattu eli diffuusiotiivis aluskate kerää höyryn nukkaansa, josta se puolestaan haihtuu tuuletuksen mukana. Näille kahdelle yhteistä on kuitenkin se, ettei kumpikaan aluskatetyyppi päästä ylhäältä tulevaa kosteutta lävitseen eristeisiin.

Aluskatevaihtoehdoista uudempi on diffuusioavoin aluskate siinä missä kondenssisuojattua aluskatetta voisi kutsua perinteiseksi aluskatteeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että perinteinen talo vaatii perinteisemmän aluskatteen ja diffuusioavoin kelpaa vain modernimpien rakennusten suojaksi. Eikä myöskään sitä, että toinen olisi jotenkin toista parempi. Näiden kahden väliltä valitessa pitää pohtia ihan rakennuskohtaisia asioita – kumpi sopii juuri sinun katollesi, kun huomioidaan katon muoto, korkeus, materiaali sekä tuulettuvuus? Esimerkiksi kondenssisuojattu aluskate on toimiva ratkaisu rakennuksissa, joissa katon alla sijaitsee kylmä ullakko. Se kuitenkin vaatii paitsi tilaa, myös tuuletuksen, jonka avulla sen alapintaan pisaroiksi tiivistynyt vesi pääsee haihtumaan. Diffuusioavoin taas ei vaadi niinkään tuuletusta alleen ja sopii niin ikään myös rakennuksiin, joissa katon alle jää ahtaampi tila.

Mikäli et ole aivan varma oikean aluskatteen valinnasta tai kattosi vaatimuksista aluskatteen suhteen, kannattaa kääntyä ammattilaisen puolen. Osaavilla kattotaitureilla on kokemusta ja silmää katon arviointiin sekä realiteettien havainnointiin. Varmin ja paras arvio voidaan toteuttaa käymällä paikan päällä tutkimassa itse peltikattoa, joka aluskatetta alleen kaipaisi. Meiltä Katonkorjaus-palvelulta saat peltikaton aluskatteen asennuksen lisäksi juurikin myös tätä neuvontaa ja apua kattoasioissa. Meidän osaavalta tiimiltämme luonnistuvat myös muutostiet, joilla voidaan esimerkiksi parantaa katon tuulettuvuutta, joka mahdollistaa esimerkiksi kondenssisuojatun aluskatteen asentamisen.

Vain oikein toteutettu aluskate antaa suojaa

Aluskatteen asennus on tarkkaa puuhaa, mistä johtuen siihen ei kannata ryhtyä yksikseen pelkkien nettivideoiden asennusohjeisiin tukeutuen. Kuten kaikissa aluskatteissa, myös peltikaton alle asennettavan aluskatteen asennuksessa kriittistä on sen oikeaoppinen asennustapa. Aluskate on siis ensin valikoitava oikein katon vaatimusten mukaan ja sitten asennettava sekä oikein päin että oikealle kireydelle. Jos aluskate tulisi nimittäin asennettua väärin – eli esimerkiksi diffuusiopinta ylöspäin – ei se pystyisi toimimaan oikeaoppisesti muutoin rakenteisiin kerääntyvää kosteutta poistaen. Näin ollen ylösalaisin jäänyt aluskate voikin johtaa kosteusvaurioihin. Toinen ääripääkään ei ole kaunista katseltavaa. Liian kireälle jäänyt aluskate voi puolestaan jopa repeillä ja johtaa siten valumisvedet kattoruoteisiin. Aluskate on toki saattanut myös rikkoutua asennusprosessin aikana, mikäli asentaja ei ole tarkka työtavoistaan.

Aluskatteen asennusprosessiin ei kuulu suinkaan vain aluskatteen kiinnitys, sillä vesitiiviyden ja toimivuuden varmistamiseksi on välttämätöntä viimeistellä myös läpivientejä ympäröivät alueet. Aluskate pitää nimittäin tiivistää läpivientien ympäriltä tiivistekappalein ja katteen ylösnostoilla siten, ettei kosteus pääse jostain raosta läpiviennin kautta aluskatteen alle. Tekemättä jätetyt läpivientien ylösnostot nimittäin vesittävät aluskatteen idean, vaikka aluskate itsessään olisikin oikein ja huolella asennettu. Pelkät katteen ylösnostot eivät kuitenkaan vielä itsessään riitä, vaan lopputuloksen on oltava saumaton. Itse asiassa juurikin niin, että lopputuloksen saumojen vesitiiveydestä on huolehdittava vielä erityisvarmuudella. Yleisin näissä hommissa sattuva virhe on, että aluskatteeseen on leikattu esimerkiksi savupiipun kohdalle riittävän iso aukko, josta savupiippu on mahtunut menemään läpi, vaikka pelkkä leikattu reikä ei tee siitä vielä vesitiivistä. Tällöin kaivataan kipeästi kattoalan ammattilaisen apua aluskatteen tiivistämisessä.

Meille Katonkorjaus-palvelulla aluskatteen oikeaoppinen asennus sekä tiivistäminen läpivientien ympäriltä on tuttua. Me valmistamme muun muassa savupiippujen ja muiden kattoläpivientien juuri- ja pystypellitykset mittojen mukaisesti, jotta aluskatteen tarkoitus pääsee täyttymään. Tiimiltämme luonnistuvat myös mahdollisesti aikanaan asennustoimissa sattuneiden virheiden korjaus. Jos väärin asennettu aluskate taas on jo ehtinyt aiheuttamaan kosteus- tai lahovaurioita katollesi, voimme hoitaa nekin samalla kuntoon. Ota siis yhteyttä meihin, mikäli kaipaat katollesi joka nurkasta oikeaoppisesti asennettua aluskatetta tai mitä tahansa muuta apua kattosi akuutteihin tarpeisiin.

Peltikaton aluskatteen korjaukset sekä osittaiset uusimiset ovat meidän heiniämme

Toisinaan laadukas ja hyvin palvellutkin katto kärsii vaurioita, joko kulutuksen, sään tai ihmisen aiheuttamana. Myöskään peltikatto ei aluskatteineen säästy näiltä harmillisilta vahingoilta ja jonain päivänä koittaa jokaiselle talonomistajalle se hetki, jolloin korjaustoimiin on ryhdyttävä, ellei halua altistaa koko kotiaan tulevaisuuden ikäville seurauksille. Tämä voi nimittäin käydä pitkässä juoksussa hyvinkin kalliiksi – usein paljon kalliimmaksi kuin mitä pikkuvian korjaustoimet olisivat alkujaan olleet. Siksi kattoasioissa kannattaa pyrkiä ajattelemaan kauaskantoisesti.

Peltikaton aluskatteen korjaus tai osittainen uusiminen voidaan suorittaa tarvittavalta alueelta täsmäkorjauksena – kuitenkin aina yhden ehjän kattotuolivälin kerran. Me Katonkorjaus-palvelulla suoritamme näitä vastaavia korjauksia tai osittaisia uusimisia pitkällä kokemuksella. Ja kokemuksen syvällä rintaäänellä voimme kertoa, että harva katuu päätöstä korjauttaa tai uusia rikkinäinen aluskate. Pelkkä paikallinen korjaus tai paikkaus on usein riittävä tilanteessa, joissa aluskatteen pinta ei ole vielä kovinkaan kulunut, vaan esimerkiksi reiät tai repeämät ovat satunnaisia. Tällöin koko alueen vaihdattaminen olisi lähinnä työlästä sekä hintavampaa, kun kerran vähemmälläkin selviää. Jo iäkkäämmän aluskatteen kohdalla taas voi olla järkevämpää uusia aluskate isommalta alueelta, sillä pelkkä paikkailu kävisi pitemmän päälle kuitenkin riittämättömäksi. Valitsi kumman vaihtoehdon tahansa, täsmäkorjauksesta saadaan useinkin hyvin siisti, muuhun ympäristöönsä sulautuvan lopputuloksen. Jälkeen ei jää myöskään vaikutelmaa, että joku olisi selvästi kursinut kattoa kokoon, kun ammattilainen sovittaa vanhan ja uuden aluskatteen yhteen. Siksi aluskatteen kaikki korjaus- ja uusimistyöt kannattaa tilata kattoalan ammattilaiselta. Ota siis oitis yhteys meihin Katonkorjaus-palvelulla niin pistetään kattosi ja sen alta löytyvä aluskate kuntoon. Oli kyse sitten rikkinäisestä, kuluneesta, liian kireälle asennetusta, löysäksi jääneestä tai läpivientien kohdalta tiivistämättömästä katteesta, on meillä tarjota ongelmiin ratkaisuja. Voit siis luottaa kattosi osaaviin käsiimme, me huolehdimme siitä kuin omastamme.