KATTOALAN TINKIMÄTÖN AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI!

Tiilikaton aluskate – Aluskatteen asennus tiilikaton alle

Aluskatteen asennus tiilikaton alle

Jotkin katteet ovat sen verran vesitiiviitä, että alta voisi teoriassa jättää aluskate pois. Kuitenkin vikatilanteessa aluskate on aina tärkeä ja välttämätön. Tiilikatto kuuluu kuitenkin niihin katteisiin, jotka eivät alkujaankaan ole täysin vesitiiviitä, jolloin aluskatteesta tulee entistäkin tärkeämpi osa katteen toimivuutta. Tiilikatto pitää ehkä juoksevaa vettä, mutta katolla pitkään seisova vesi saattaa löytää tiensä rakenteisiin. Kyse ei ole välttämättä siitä, että katossa olisi jotain vikaa. Täysin toimivassakin tiilikatossa kattotiilien alle pääsee usein tihkumaan kosteutta ja juuri siitä syystä ne kaipaavat alleen aluskatteet. Aluskatteen tehtävä on estää joko ylhäältä valuvan sade- ja sulamisveden tai alhaalta asuintiloista höyrystyvän kosteuden pääsyn esimerkiksi eristeisiin tai rakennuksen puuosiin. Ilman aluskatteen suojaa kosteuden kerääntyminen voisi ilmetä myöhempien aikojen kosteusvaurioina tai homeongelmina. Aluskatteen merkitys osana toimivaa kattokokonaisuutta on siis kiistaton. Se täytyy kuitenkin asentaa oikein, juuri tiilikaton vaatimalla tavalla, riittävä tuuletus, oikea asennuskireys, läpiviennit sekä muut asiat huomioiden.

Me Katonkorjaus-palvelulla asennamme aluskatteet tiilikattosi alle laadukkaita tuotteita hyödyntäen sekä tietysti kerralla oikein. Meiltä homma käy kätevästi, sillä olemme kokeneita kattoalan konkareita, joille tiilikatot aluskatteineen ovat tulleet tutuiksi. Meidän rautainen tiimimme taitaa yhdet jos toisetkin temput katollasi aina huoltotoimista korjauksiin ja paikkauksista suurempiinkin kattoremontteihin.

Mitkä ovat ne juuri tiilikaton alle sopivat aluskatevaihtoehdot?

Kaikkien vesikattojenkaan alle eivät samat aluskatteet istu, joten luonnollisesti jopa tiilikatteiden alle sopivia aluskatteita löytyy useampi vaihtoehto. Tiilikatolla voidaan käyttää muun muassa nimittäin sekä kondenssisuojattuja että hengittäviä eli diffuusioavoimia aluskatteita. Nämä kaksi yläluokkaa eroavat toisistaan yhdellä tärkeällä tavalla. Siinä missä molemmat suojaavat katon rakenteita ylhäältä päin valuvalta sade- ja sulamisvedeltä kondenssisuojattu eli diffuusiotiivis aluskate estää myös alhaalta höyrystyvää kosteutta pääsemästä läpi. Höyry tiivistyy pisaroiksi aluskatteen nukkaan ja haihtuu pois kunnollisen tuuletuksen avulla. On siis äärimmäisen tärkeää, että yläpohja tuulettuu riittävästi, jotta nukkaan kerääntynyt kosteus kerkeää haihtumaan pois ennen kuin pisarat kasvavat niin suuriksi ja painaviksi, että ne tipahtavat eristeisiin.

Diffuusioavoin eli hengittävä aluskate ei pysäytä täysin alhaalta tulevaa nestettä, vaan toiminta perustuu siihen, että kosteus kulkee läpi tiivistymättä aluskatteen alapintaan. Diffuusioavoin aluskate auttaa siis sekin osaltaan kosteuden poistumista alapuolisista rakenteista, vaikka se toimiikin eri tavoin. Diffuusioavoin aluskate soveltuu usein myös paremmin katoille, joiden yläpohjan tuuletus on heikohkoa tai tuuletusväli on pienempi, eli sellaisille katoille, joille Kondenssisuojattua aluskatetta ei voisi asentaa.

Kumpi sitten sopiikaan paremmin omalle katolle – sitä voi olla vaikea ehkä arvioida, mikäli ei itse lukeudu kattoalan asiantuntijoihin. Tiilikattojen alla nähdään tosiaan molempia vaihtoehtoja, mutta se ei tarkoita, ettäkö kumpi tahansa kävisi osaksi juuri sinun kattokokonaisuuttasi. Valinta näiden kahden välillä ei ole niinkään vesikateriippuvainen vaan kyse on ennemminkin tuuletustilan määrästä yläpohjassa. Koska kondenssisuojattu aluskate vaatii riittävän tuuletuksen, kannattaa kääntää katse yläpohjaan. Jos tuuletustilaa on riittävästi, mutta tuuletus itsessään jää puutteellisesti, saatetaan sitäkin voida parantaa pienellä työllä. Näin ollen arviota tekemään kannattaa ehdottomasti pyytää ammattilainen, joka taitaa tarpeelliset temput ja tuntee katteiden vaatimukset tarkoin. Meiltä Katonkorjaus-palvelulta löytyy onneksi riittävä tietotaito aluskateasioiden arvioinnissa ja meidän kauttamme saat tiilikattosi alle sekä hengittävät että kondenssisuojatut aluskatteet.

Meiltä kattoon sopiva aluskate kerralla kuntoon

Tiilikaton kohdalla aluskate erityisen merkittävässä asemassa vesitiiveyden kannalta. Sen asennuttaminen on aina kannattava investointi. Näin siksi, että paljon kalliimmaksi kävisi joka tapauksessa korjauttaa myöhemmin kattavia kosteusvaurioita Ilman sitä rakenteiden suojana olisi pelkkä vesikate. Koska tiilikatto ei itsessään ole täysin tiivis, ohjaa aluskate kosteuden pois niin tiilien alapuolelta kuin yläpohjasta. Muussa tapauksessa yläpohja jäisi paljaaksi ja kosteus voisi päätyä ties minne rakenteisiin. Toimiakseen oikein on aluskate kuitenkin myös asennettava oikein päin, oikealle kireydelle sekä muutoin sen ja vesikatteen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi väärinpäin asennettuna koko aluskatteen toiminta vaarantuu ja kosteusvaurion riski kasvaa suuresti. Liian kireälle asennettu aluskate taas saattaa alkaa repeillä johtaen valumisvedet kattoruoteisiin, minne niillä ei toki ole mitään asiaa. Väärin asennettu aluskate on siis lähes sama tilanne kuin ei aluskatetta ollenkaan.

Sekään ei vielä kuitenkaan riitä, että aluskate on oikein päin ja oikein kiristetty, vaan asennukseen kuuluu muutakin, mitä pitää mielessä. Katon vuotoalttiimmat kohdat eli erilaiset läpiviennit aina ilmastointiputkista liesituulettimien hormeihin ja kattovalokupuihin saattavat nimittäin tarjota vedelle ja kosteudelle oivan reitin rakenteisiin, jos ne pääsevät jostakin kohtaa vuotamaan edes hitusen. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa aluskatetta ei ole asennettu oikein läpivientien kohdalta. Me Katonkorjaus-palveluilla aina kuitenkin aluskatetta asentaessamme varmistamme paitsi asianmukaisen asennuksen myös läpivientien tiivistyksen. Käytämme aluskatetta asentaessamme läpivientien ympäriltä tiivistekappaleita ja toteutamme aluskatteen tarvittavat ylösnostot huolellisesti sekä vesitiiviisti. Tekemättä jätetyt tai väärin tehdyt läpivientien ylösnostot tekevät nimittäin aluskatteesta lähes turhan, vaikka aluskate olisikin muilta osin oikein ja huolella asennettu. Siksi koko homma kannattaa laittaa kerralla kuntoon, ettei jälkeenpäin joudu palata korjailemaan ongelmia. Se on ainakin meidän periaatteemme, kun ryhdymme tuumasta toimeen ja pistämme tohinaksi aluskatteen asennuksen suhteen. Oikeaoppisen asennuksen lisäksi pysymme myös sovituissa aikatauluissa ja hoidamme koko prosessin alusta aina loppusiivoukseen saakka.

Tiilikaton aluskatteen korjaus tai osittainen uusiminen

Aluskateongelmat ovat aina ikäviä, sillä pahimmillaan ne näyttäytyvät myöhemmin jopa kosteusvaurioina ja homeongelmina. Vaikka aluskate olisikin asennettu puutteellisesti tai kenties jostain muusta syystä päässyt kulumaan puhki, ei homeen hajua tarvitse kuitenkaan jäädä haistelemaan tilanteeseensa tyytyen, sillä asialle on tehtävissä paljonkin. Joskaan kokonaan uutta aluskatetta ei voida alakautta jälkiasentaa, voidaan monet korjaukset ja paikkaukset suorittaa suhteellisen vaivattomasti. Paikkaus ja korjaus tulevat usein kyseeseen, kun syytä aluskatteen uusimiselle ei vielä ole, vaan vanhassa riittää puhtia taas pienen korjauksen jälkeen. Yksittäisten vuotokohtien korjaus voi tulla halvemmaksi, minkä takia katteen rikkoutunutta osaa ei kannata ”turhaan” uusia.

Aluskate voidaan tosiaan myös uusia osittain. Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen usein silloin, kun aluskate osoittautuu olevansa niin puutteellisessa kunnossa, ettei pelkkä paikkaus enää riitäkään. Tiilikaton aluskatteen korjaukset ja osittaiset uusimiset voidaan suorittaa tarvittavalla alueella täsmäkorjauksena, kuitenkin aina vähintään yhden ehjän kattotuolivälin verran. Huolehtimalla vanhasta katostaan hyvin, voi kattavampaa kattoremonttia lykätä hyvän aikaa eteenpäin. Koko aluskatteen uusiminen kannattaa nimittäin tehdä aina kattoremontin yhteydessä, vaikka pienempien toimenpiteiden toteutus ei sitä edellytä.

Jos sinua arveluttaa aluskatteesi kunto tai tiedät varmasti sen kaipaavan kunnostusta, ole yhteydessä meihin Katonkorjaus-palvelulla, niin tulemme laittamaan kattosi kuntoon. Meille erilaiset kattoa koskevat ongelmat ovat tulleet tutuiksi kokemuksemme myötä. Osaamme näin ollen myös arvioida aluskatteesi kuntoa ja sitä, riittääkö pelkkä korjaus tai sen osittainen uusiminen, onko aihetta investoida koko aluskatteen vaihtoon. Pidetään yhdessä hyvä huoli katostasi niin kosteusvapaa kotikin kiittää vielä myöhemmin.

Kokonaisvaltaista palvelua kaikkien kattotöiden osalta

Antamaamme aikatauluun ja työtapoihimme voit luottaa, sillä me asetamme kattosi hyvinvoinnin etusijalle huolehtien sen kunnosta aina kokonaisvaltaisesti. Tällä kokonaisvaltaisella työtavalla tarkoitamme käytännössä sitä, että emme vain hoida yksittäisiä ongelmia kuntoon ja poistu tyytyväisinä katoltasi, vaan varmistamme aina sen todellisen kunnon, jotta ikäviltä yllätyksiltä säästyttäisiin myöhemmin. Eli aina kun katollesi kiipeämme – oli kyse kuinka pienimuotoisesta toimenpiteestä tahansa – tarkastamme samalla koko katon yleiskunnon täysin veloituksetta. Tähän kattavaan yleistarkastukseemme kuuluu muun muassa katteen pinnan tarkistuksesta ruostumien, lommojen, repeämien, reikien, kulumien tai vaikkapa irronneiden tiilien varalta siihen. Varmistamme toki myös sen, että mahdollinen maalipinta suojaa kattoa riittävästi. Huolehdimme siitäkin, että harjatiiviste on nimensä mukaan tiivis, eikä mikään sauma tai reuna ole päässyt ajan kuluessa repsottamaan ikävästi. Tarkistamme savupiippujen, kattoikkunoiden, kattoluukkujen sekä ilmanvaihtoputkien läpiviennit, että ne ovat ehjiä eivätkä vuoda – läpiviennit, kun monesti ovat talon vuotoalttiimpia kohtia. Emme unohda katsastaa myöskään kattotuotteiden ja kattoturvatuotteiden kuntoa sekä kiinnitystä aina kattosiltoihin ja lumiesteisiin. Rännienkin kiinnitykset ja kaadot varmistamme, jotta ne toimisivat moitteettomasti kun niitä eniten tarvitaan. Mikäli yläpohjaan löytyy jonkinnäköinen kulkureitti, tarkistamme vielä senkin kunnon mahdollisten valumajälkien sekä puutteellisten tai kastuneiden eristeiden varalta. Tällä pyrimme kartoittamaan katon todellista kuntoa ja määrittelemään, mitä tarpeita sillä olisi ehkä tulevaisuudessa. Tai jos joitain puutteita paljastuisi tarkastuksemme yhteydessä, voisimme tehdä tarjouksen niiden kuntoon hoitamiseksi, jotta ikäviltä yllätyksiltä voitaisiin säästyä jatkossa.

Tässä vaiheessa usein mieleen kuitenkin nousevat rahahuolet, sillä moiseen urakkaan tarvitaan yleensä jo jokunen pennonen. Meillä kattotyöt hinnoitellaan aina kohderiippuvaisesti, mutta ilmaisia ne eivät toki ole. Ja koska taloudelliset tilanteet eriävät toisistaan, eikä kaikilla ole ylimääräistä taskunpohjalla juuri aluskatteen kuntoon laittoa varten, me Katonkorjaus-palvelulla olemme pyrkineet etsimään ratkaisuja, jotka eivät vaadi lomareissusäästötilin tyhjennystä. Nyt voit esimerkiksi hakea kaikille toteuttamillemme kattotöille rahoitusta nettisivujemme kautta, suoraan kotisohvaltasi käsin. Säästyt siis reissulta pankkiin ja saat kaivattua joustoa budjetointiin. Äläkä unohda myöskään kotitalousvähennystä, jota voit sitäkin hakea kaikista katollesi loihtimistamme projekteista.